12°

12°

Статут, Пословници, Оснивачки акти, Општи акти

Пречишћени текст Статута општине Жабаљ, закључно са 2012-8 („Службени лист општине Жабаљ“, број 8/11 и 8/12) Одлуку о печатима органа општине Жабаљ, 2009-2 („Службенi лист општине Жабаљ“ бр. 2/2009) Пречишћени текст Одлуке о стипендирању студената и спортиста -закључно са 38-2016(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 15/2004, … Настави са читањем Статут, Пословници, Оснивачки акти, Општи акти

Жабаљ | Презентација општине