15°

15°

Последње вести

Нема коментара

Општина Жабаљ започела реновирање стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”

Почетком маја започела је адаптација купљених стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”. Основни циљ пројекта, који спроводи Општина Жабаљ у сарадњи са Центром…

 1. Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Zabalj za period 2022-2028. godine
 2. Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ, 2014-2020. године, 2014-24
 3. doc-iconСтратегија одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020. године, 2014-24а
 4. doc-iconЛокални акциони план запошљавања општине Жабаљ за 2015. годину, 2015-5
 5. doc-iconОдлука о доношењу Акционог плана – приступачност – дизајн за све у општини Жабаљ, 2011-3
 6. doc-iconАкциони план – приступачност – дизајн за све у општини Жабаљ, 2011-3
 7. doc-iconОдлука о доношењу Локалног плана управљања отпадом, 2011-3
 8. doc-iconЛокални план управљања отпадом, 2011-3
 9. doc-iconОдлука о усвајању Локалног акционог плана за младе општине Жабаљ 2014-2019, 2013-28
 10. doc-iconЛокални акциони план за младе општине Жабаљ 2014-2019, 2013-28
 11. doc-iconОдлука о усвајању Акционог плана за унапређење положаја Рома општине Жабаљ за период 2015-2018. године, 2015-5
 12. doc-iconЛокални акциони план за унапређење положаја Рома од 2015-2018. године општине Жабаљ, 2015-5
 13. doc-iconОдлука о приступању пројекту формирања и обуке међуопштинског радног тима за контролу и смањење губитка воде у Јужнобачком округу, 2010-9
 14. doc-iconОдлука о усвајању споразума о сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин, Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом, 2010-9
 15. doc-iconОдлука о давању сагласности за потписивању анекса споразума о сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом, 2010-17
 16. doc-iconОдлука о доношењу Регионалног плана управљања отпадом за град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Темерин и Врбас, 2011-10
 17. doc-iconОдлука о усвајању Програма развоја спорта у општини Жабаљ за приод 2015-2018 (“Службени лист општине Жабаљ” бр.29/2015)
 18. doc-iconПрограм развоја спорта општине Жабаљ за период 2015-2018 (“Службени лист општине Жабаљ”, бр.29/2015)
 19. doc-iconОдлука о отпочињању јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњуи одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Жабаљ, закључно са 34-2016

Жабаљ | Презентација општине