10°

10°

Последње вести

 1. doc-iconОдлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ, 2014-2020. године, 2014-24
 2. doc-iconСтратегија одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020. године, 2014-24а
 3. doc-iconЛокални акциони план запошљавања општине Жабаљ за 2015. годину, 2015-5
 4. doc-iconОдлука о доношењу Акционог плана – приступачност – дизајн за све у општини Жабаљ, 2011-3
 5. doc-iconАкциони план – приступачност – дизајн за све у општини Жабаљ, 2011-3
 6. doc-iconОдлука о доношењу Локалног плана управљања отпадом, 2011-3
 7. doc-iconЛокални план управљања отпадом, 2011-3
 8. doc-iconОдлука о усвајању Локалног акционог плана за младе општине Жабаљ 2014-2019, 2013-28
 9. doc-iconЛокални акциони план за младе општине Жабаљ 2014-2019, 2013-28
 10. doc-iconОдлука о усвајању Акционог плана за унапређење положаја Рома општине Жабаљ за период 2015-2018. године, 2015-5
 11. doc-iconЛокални акциони план за унапређење положаја Рома од 2015-2018. године општине Жабаљ, 2015-5
 12. doc-iconОдлука о приступању пројекту формирања и обуке међуопштинског радног тима за контролу и смањење губитка воде у Јужнобачком округу, 2010-9
 13. doc-iconОдлука о усвајању споразума о сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин, Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом, 2010-9
 14. doc-iconОдлука о давању сагласности за потписивању анекса споразума о сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом, 2010-17
 15. doc-iconОдлука о доношењу Регионалног плана управљања отпадом за град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Темерин и Врбас, 2011-10
 16. doc-iconОдлука о усвајању Програма развоја спорта у општини Жабаљ за приод 2015-2018 (“Службени лист општине Жабаљ” бр.29/2015)
 17. doc-iconПрограм развоја спорта општине Жабаљ за период 2015-2018 (“Службени лист општине Жабаљ”, бр.29/2015)
 18. doc-iconОдлука о отпочињању јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњуи одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Жабаљ, закључно са 34-2016

Жабаљ | Презентација општине