14°

14°

Последње вести

У Попису пољопривреде 2023. биће ангажовано око 3 000 пописивача

Попис пољопривреде 2023 – Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

Обавештавамо вас да је на веб страници Републичког завода за статистику, на линку: https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/aktuelnosti/news-events/01092023-preliminarnalista/  , објављена Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку, са упутством за изјављивање приговора.

 

Јавни позив (конкурс) за пријавлјивање кандидата за пописиваче објавлјује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања.

Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве исклјучиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године.

Услови које кандидати треба да испуне су следећи:

– државлјанство Републике Србије,

– пребивалиште или пријавлјено боравиште у Републици Србији;

– најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

– стечено најмање трогодишње средње образовање;

– да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Процес селекције пријавлјених кандидата се врши у три фазе:

1. Избор пријавлјених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју;

2. Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу;

3. Селекција након оствареног успеха на обуци. Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у Процедури за избор пописивача.

 

Документација кандидата за пописиваче

 

Остале вести

Интерни конкурс ОУ Жабаљ

У Општинској управи Жабаљ расписан је интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места “Стамбено-комунални послови”, у звању саветник, 1 извршилац у Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине…

Жабаљ | Презентација општине