26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Ускоро изградња модерног кеја у Чуругу

Један од доказа да је општина Жабаљ локална самоуправа са визијом модерне будућности, чији је напредак видан из дана у дан, је изградња модерног кеја у Чуругу, на обали Старе Тисе. У току је завршна фаза пројекта, односно израда пројектно-техничке документације, завршетак локацијских услова и издавање грађевинске дозволе. Та фаза завршава се за десетак дана, а онда следи тендер за најповољнијег извођача радова, када ће се приступити реализацији пројекта.

Председник Општине Жабаљ Чедомир Божић, заједно са својим сарадницима обишао је кеј на обали Старе Тисе, чија се реконструкција планира.

”Планира се потпуна реконструкција тренутне стазе, са савременим осветљењем као и клупама инсталираним дуж целог кеја. Такође, овим пројектом планира се и комплекс савремених спортских терена, видиковац, понтони за пецароше, као и велики паркинг простор са 70 места за аутомобиле. Сматрам да је ово један веома озбиљан пројекат који ће у великој мери допринети развоју спортског туризма, као и туризма уопште у општини Жабаљ,” истакао је Божић.

Пројекат изградње чурушког кеја има за циљ и да допринесе јачању туристичке понуде и туристичког потенцијала општине Жабаљ, као и недавно постављена веслачка стаза на Старој Тиси, па ће тако бити заокружена целина и тај простор засијаће пуним сјајем.

Жабаљ | Презентација општине