12°

12°

Заштита животне средине

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. Одлука о накнадама за коришћење ПП Стара Тиса (Сл. лист ОЖ, 29-2020) Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби ПП Јегричка Сл. лист ОЖ 16-18 Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине … Настави са читањем Заштита животне средине

Жабаљ | Презентација општине