-10°

-10°

Последње вести

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ОГЛАСА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ АПОТЕКА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАБАЉ

Жабаљ | Презентација општине