14°

14°

Последње вести

Дом здравља је организован територијално по насељима са радним јединицама – здравственим станицама, а струковно по службама.

У дому здравља пружају се услуге примарне здравствене заштите у оквиру службе опште медицине, диспанзера за здравствену заштиту жена, диспанзера за здравствену заштиту деце и омладине, стоматолошке здравствене заштите, лабораторијску, радиолошку, ултразвучну и ЕМГ дијагностику, а организован је рад специјалистичких служби из интерне медицине, пнеумофтизиологије, офталмологије, неуропсихијатрије и физијатрије са рехабилитацијом.

Територијална организација дома здравља по месним заједницама обавља своју делатност је кроз организован сменски рад у својим здравственим станицама у којима су организоване следеће службе:

Служба опште медицине , обезбеђује у радним јединицама Чуруг и Жабаљ, због величине насеља, непрекидну здравствену заштиту кроз организацију сменског рада лекара и мединског срадника (мед. сестре). У друга два насеља, Ђурђеву и Госпођинцима, служба је организована у две дневне смене.
Поливелентна патронажа је организована у оквиру службе опште медицине. Обавља се у дневној смени у свим радним јединицама.
Служба за стоматолошку здравствену заштиту – у оквиру те службе постоји специјалистичка обрада пацијената из превентивне стоматологије, ортопедије вилица и протетике а поливалентна стоматолошка заштита организована је у свим радним јединицама.
Специјалистичке службе су у већини организоване у централној установи у Жабљу, а поједине у свим радним јединицама, здравственим станицама (педијатрија), (у з.с. Чуруг педијатрија и физијатрија).

 

Жабаљ | Презентација општине